Disclaimer

Door zich toegang te verschaffen tot de website van Edgard Eeckman (www.edgard.be en www.edgardeeckman.be), verklaart de internetgebruiker dat hij kennis heeft genomen van de informatie hieronder en geeft hij / zij aan Edgard Eeckman de toelating om de door hem meegedeelde persoonlijke gegevens te verwerken zoals hieronder bepaald. Edgard Eeckman eerbiedigt de privacy van de internetgebruikers overeenkomstig de geldende wetgeving. 

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is Edgard Eeckman gevestigd te 9820 Merelbeke, Potaardeberg 58.  

De persoonsgegevens van de internetgebruiker die via de website van Edgard Eeckman (www.edgard.be en www.edgardeeckman.be) worden verzameld, worden enkel door Edgard Eeckman verwerkt voor het toezenden van informatie over de activiteiten van Edgard Eeckman.
Deze gegevens mogen niet worden meegedeeld aan derden. De internetgebruiker laat de verwerking van de gegevens toe in overeenstemming met artikel 6 van de wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levens-sfeer. Enkel Edgard Eeckman heeft toegang tot deze gegevens.  

De internetgebruiker heeft recht van toegang tot de gegevens die op hem betrekking hebben en die door Edgard Eeckman worden verwerkt en kan, desgevallend, onjuiste gegevens doen verbeteren evenals de onwettig verwerkte gegevens doen schrappen.  

De internetgebruiker kan zich op elk ogenblik, gratis en op eenvoudig verzoek, verzetten tegen de verwerking van gegevens die op hem betrekking hebben voor doeleinden van commerciƫle prospectie. De persoonsgegevens van de internetgebruiker worden door Edgard Eeckman strikt vertrouwelijk verwerkt.

Uitschrijven uit de Nieuwsbrief van Edgard Eeckman kan op ieder moment.